MAPA

icon-car.png
Kratohvila Jovana 6 Vozdovac Beograd

loading map - please wait...

Kratohvila Jovana 6 Vozdovac Beograd 44.750848, 20.489255 Kratohvila Jovana 6 Vozdovac Beograd

OSNOVNI PODACI DRUŠTVA
„G2 Falcon 2017“ d.o.o.
Društvo za usluge privatnog obezbeđenja „G2 Falcon 2017“ d.o.o. Beograd
Skraćeni naziv Društva „G2 Falcon 2017“ д.o.o. Београд
Adresa sedišta Beograd, Vidikovačka 32
Broj telefona 011/2341-601
Broj faksa fax 011/2341-601
Matični broj 21339458
PIB 110339513
datum registracije 22.11.2017.
Šifra delatnosti: 8010-delatnost privatnog obezbeđenja
Web site www.g2falcon.rs
Elektronska pošta: office@g2falcon.rs